Provozovny

Praha 9
U Svobodárny 2460/3a

 • Servis produktů LG
 • pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 16,30 hod
 • středa 9 - 17,30 hod
 • pátek: 9–15 hod.
 • odpovědný pracovník Zdeněk Hýla
 • Tel/fax: 261 215 332
 • E-mail: info@aeservis.cz

Praha 11
Konstantinova 1496/44

 • Servis produktů KOSS, JAMO a ONKYO
 • pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 16,30 hod
 • středa 9 - 17,30 hod
 • Pátek: 9–14 hod.
 • odpovědný pracovník Jan Šrámek
 • Tel/fax: 261 217 460
 • E-mail: audio@aeservis.cz
Zodpovědný vedoucí: Zdeněk Hýla

Základní principy zpracování osobních údajů

Zdeněk Hýla, Jan Šrámek – AE servis IČ: 13805991, (dále jen Správce) zpracovává osobní údaje svých zákazníků dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) následovně:
o Veškeré osobní údaje Správce zpracovává vždy korektně, spravedlivě, transparentně, odpovědně a vždy v souladu se zákonem.
o Zpracování dat je účelově omezené, což znamená, že Správce zpracovává osobní údaje pouze pro určité konkrétní účely.
o Účely, pro které jsou osobní data zpracovávána:
 Opravy spotřebičů
 Prodej spotřebičů (zboží)
 Prodej náhradních dílů
o V rámci minimalizace údajů Správce zpracovává přiměřené, relevantní a omezené osobní údaje na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.
o Správce zpracovává přesné a aktualizované osobní údaje. Pokud jsou osobní údaje nepřesné, Správce zajistí jejich opravu, k čemuž může požadovat nezbytnou součinnost zákazníka.
o Přehled osobních údajů, které Správce zpracovává:
 Jméno a příjmení
 Titul
 Adresa
 Kontaktní telefon
 Kontaktní e-mail
o Správce zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení a ochranu osobních údajů.
o Správce tímto prohlašuje, že dostatečně technicky a organizačně zabezpečil ochranu osobních údajů před nahodilým zásahem jiných osob jak při manuálním tak i automatickým způsobu zpracování dat, aby nemohlo dojít k jejich změně, ztrátě nebo neoprávněného zneužití.
o Všichni zaměstnanci Správce, kteří přicházení do styku s osobními údaji jsou vázáni povinností mlčenlivostí.
o V případě porušení zabezpečení ochrany osobních údajů bude Správce ihned informovat ÚOOU a to nejpozději do 72 hodin.
Zdeněk Hýla – AE servis
IC: 13805991
Základní principy zpracování osobních údajů
AE Servis | Autorizovaný servis LG, KOSS, JAMO a ONKYO

Jsme autorizovaným servisem pro produkty těchto výrobců.


Stav Vaší zakázky

Chcete zjistit v jakém stavu je Vaše objednávka/oprava?

Zadejte, prosím, číslo zakázky:
a ověřovací kód: