Provozovny

Praha 9
U Svobodárny 2460/3a

 • Servis produktů LG
 • pondělí, úterý, čtvrtek 9 - 16,30 hod
 • středa 9 - 17,30 hod
 • pátek: 9 - 15 hod
 • odpovědný pracovník Zdeněk Hýla
 • Tel/fax: 261 215 332
 • E-mail: info@aeservis.cz

Praha 11
Konstantinova 1496/44

 • Servis produktů KOSS, JAMO a ONKYO
 • od 1.1.2021 provozovna
 • UZAVŘENA
 • Tel/fax:
 • E-mail:
Zodpovědný vedoucí: Zdeněk Hýla

Firma AE servis byla založena v roce 1991. Hlavní činností společnosti je servis spotřební elektroniky. Jsme autorizovaným servisem značek LG, KOSS, JAMO a ONKYO. Nedílnou součástí firmy je také prodejna náhradních dílů a příslušenství pro spotřební elektroniku, tj. televizory, plazmové a LCD obrazovky, DVD rekordéry, domácí kina, videa, autorádia, audio sestavy, mikrovlné trouby a další.

Našimi hlavními obchodními partnery jsou dodavatelé z Nizozemí, Maďarska, Velké Británie a USA.

Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti servisu spotřební elektroniky se řídíme nejnovějšími trendy. Pro naše zákazníky připravujeme kvalitní, rychlý a důvěryhodný servis.


Fotogalerie


Praha 9

U Svobodárny 2460/3A


Smluvní a provozní podmínky firmy AE Servis


 1. Oprava přístroje je provedena na základě smlouvy o dílo dle § 652 Občanského zákoníku.
 2. Servisní organizace provede opravu ekonomicky v rámci spotřeby materiálu a času v co nejkratším termínu.
 3. Při opravách používáme smluvní ceny, případně hodinovou sazbu.
 4. Při nutnosti zvýšení rozpočtu zakázky o zákonem povolených 10% provedeme opravu až po odsouhlasení zákazníkem.
 5. Při zvýšení rozpočtu opravy a jeho neodsouhlasení zákazníkem si servis účtuje náklady spojené se zjištěním technického stavu přístroje.
 6. Servisní organizace si vyhrazuje právo na prodloužení termínu opravy o nezbytečně nutnou dobu z důvodů objednání a následné dodávky náhradního dílu od výrobce nebo jeho distributora.
 7. Záruční doba činí tři měsíce na provedené práce a tři měsíce na vyměněný materiál dle § 654 Občanského zákoníku. Záruka začíná běžet dnem převzetí zakázky zákazníkem.
 8. Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení dle §19 odst. 3 zákona 634/1992 Sb.
 9. Zákazník je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 1 měsíce po termínu dohotovení, je-li zakázka provedena později, do 1 měsíce po vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 20 Kč/den.
 10. Nevyzvedne-li zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má servisní organizace právo na její odprodej dle § 656 Občanského zákoníka.
 11. Záruční doba na prováděné práce a vyměněný materiál u všech oprav je stanovena dle §654 Občanského zákoníku na 3 měsíce.
 12. Podpisem opravenky u záručních či předprovozních oprav, dáváte souhlas k předání Vašich osobních údajů v ní uvedených společnosti LG Electronics CZ, s.r.o. k jejich dalšímu zpracování a uchování v databázi společnosti LG Electronics CZ, s.r.o. Tento souhlas platí až do odvolání. Vaše data budou použita pouze k účelům průzkumu spokojenosti se službami autorizovaných servisů značky LG Electronics. Poskytnutím těchto dat zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost.